Disciplinární řízení
UŠO > Disciplinární řízení
Jednání SDK 16. 12. 2010

18.12.2010 00:00 (aktualizováno 22.12.2010 12:06) | Uhříček Břetislav | Přečteno: 2473×

 

VV SDK UŠO – Chlumec nad Cidlinou 16. 12. 2010

1. Žádost týmu Zákeřňáci

Tým Zákeřňáci požádal o možnost přenechání pozice v nejvyšší krajské soutěži Středních Čech. Do týmu přestupují řádně hráči DC Letná a v podstatě tak dochází ke sloučení obou týmů. Vzhledem k tomu, že je možnost hrát jak Superligu, tak krajskou soutěž, žádají Zákeřňáci o možnost dohrání krajské soutěže na pozici týmu DC Letná.

SDK souhlasí s tím, aby (de facto sloučený) tým hrál společně se Superligou i nejvyšší krajskou ligovou soutěž. Tento tým ovšem nemůže z krajské soutěže postoupit na žádný republikový nadstavbový turnaj. V případě, že se umístí na pozici, která by ho k tomuto opravňovala, postupuje další tým, resp. Týmy v pořadí. Jestliže tým Zákeřňáci hraje Pohár UŠO, mohou hráči, kteří přestoupili do týmu z DC Letná, nastoupit v pohárových utkáních nastoupit jedině v případě, že k pohárovému utkání nenastoupili za původní družstvo. „Nový“ tým bude v krajské soutěži považován jako na nástupnický tým, tzn., že výsledky odehraných utkání DC Letná zůstávají v platnosti.

2) Nezpůsobilost terčů

SDK byla upozorněna na fakt, že se relativně často stává, že terče nejsou způsobilé, či jejich způsobilost je na hranici umožňující důstojné a regulérní odehrání soutěžního utkání. Proto SDK doporučuje tento postup, který by měl být vodítkem pro krajské sekretariáty a krajské VV.

  1. V případě, že si hráči stěžují na stav terče, je sekretář povinen na toto upozornit příslušného provozovatele.

  2. V případě, že se stížnosti objevují opakovaně a sekretariát si ověří, že stížnosti jsou oprávněné a je podezření, že provozovatel neplní své povinnosti a tím poškozuje nejen sebe, ale celou krajskou soutěž a potažmo UŠO, vyzve sekretariát příslušného provozovatele písemně (Českou poštou nebo mailem – nutno ověřit doručení) k nápravě do 7 dnů. Jestliže ani pak nedojde k nápravě, požádá sekretariát krajský VV o změnu provozovatele na hracím místě. VV rozhodne o tom, kdo pokryje soutěžní hrací místo terčem. Sekretariát vyzve VV ke změně provozovatele i v případě, že v ligové sezóně posílá třetí výzvu týkající se jednoho hracího místa, a to bez ohledu na to, jak se provozovatel ke třetí výzvě zachová.

  3. V případě, že dojde na základě výše uvedených skutečností na hracím místě ke změně provozovatele, může se provozovatel odvolat k arbitrážní komisi, jestliže považuje rozhodnutí za neoprávněné.

Vzhledem k tomu, že za soutěžní cricket je určen ten, ve kterém zavírají oba hráči jedné dvojice a vzhledem k tomu, že se blíží zimní přestávka, upozorňuje SDK provozovatele a sekretariáty na to, aby (tam, kde tak ještě neučinili) opravili nastavení terčů na tuto variantu hry. V případě, že úprava není možná, lze ponechat stávající stav. SDK má ovšem signály, že v řadě případů nastavení možné je, ale z různých neobjektivních příčin k němu nedošlo. SDK doporučuje sekretariátům, aby se po Novém roce chovali k terčům, které nesplňují nastavení, přestože to jejich software umožňuje, jako k dlouhodobě nezpůsobilým a postupovali podle výše uvedených bodů.

3) Účast cizinců v turnajích MČR

SDK se rozhodlo o uzavření MČR jen pro hráče s českým občanstvím nebo s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR. Uzavření se týká výhradně mistrovských turnajů. Turnaje RGP, TOP, RM a Openy jsou dále otevřeny všem hráčům bez ohledu na státní příslušnost. Uzavřeno bude již mistrovství sezóny 2011. SDK pověřuje sekretáře naformulováním podmínky do pravidel.

4) DTL – střídání

SDK na základě připomínkování právě skončené sezóny e-sipky DTL rozhodla o povolení střídání v utkáních DTL. Střídaný hráč se může do utkání vrátit výhradně za hráče, kterým byl střídán. Za střídání je považována i výměna hráčů v utkáních dvojic.

5) Kategorizace

SDK po zprovoznění kategorizace vyhodnotila první výstupy, počty hráčů v jednotlivých kategoriích a praktičnost rozdělení kategorií. Na základě těchto výstupů doporučuje sjednotit kategorizaci u mužů i žen. Zároveň doporučuje postupné vyhodnocování kategorií ve dvouletém zpětném cyklu. To v praxi znamená, že pro rok 2011 budou kategorie stanoveny na základě skutečností roku 2010. Ovšem od následující sezóny 2012 se již bude posuzovat rok 2010 a 2011. Od roku 2012 bude mít hráč nejvyšší možnou kategorii vyplývající z kritérií za dva předešlé roky.

Pro stanovení kategorie hráče je rozhodující jeho nejvyšší ligová příslušnost v posuzovaném období. Kategorie se zvyšují i na základě umístění v turnajích, resp. ČP:

Platnost okamžitá

Kat. A - hráči, kteří se v posuzovaném období nominovali do turnajů TOP nebo turnaj TOP hrál
hráči, kteří byli v širší reprezentaci – tj. hráči nominovaní do kvalifikačního turnaje
hráči na medailových pozicích ve všech mistrovských turnajích vyjma turnajů mládeže
hráči s licencí bez ligové příslušnosti

 

Platnost od 2012 (doplnění k platnosti okamžité)

Kategorie A – krajští mistři kategorie B
Kategorie B – krajští mistři kategorie C
Kategorie C – krajští mistři kategorie D

6) Žádost o výjimku

SDK obdržela žádost T. Hlavatého o umožnění dohrání sezóny, přestože je držitelem licence i jiného národního svazu. Žadatel přiložil k žádosti doklad o zaplacení této licence před stanovením omezující podmínky ze strany UŠO. SDK uznala žádost za oprávněnou, jelikož hráč prokázal, že si obě licence zřizoval v dobré víře, tj. v době, kdy nemohl předvídat, že držení obou licencí bude pro soutěže UŠO limitujícím faktorem. Proto SDK stanovuje, že Tomáš Hlavatý může do 30. 6. 2011 nastupovat v soutěžích UŠO, ve kterých je vyžadována licence UŠO a to i přesto, že je držitelem licence jiného tzv. národního svazu s působností na území ČR.

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 20.6.2024 16:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 20.6.2024 16:59:12
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement