Disciplinární řízení
UŠO > Disciplinární řízení
Žádost o zmírnění trestu

12.10.2009 16:06 | Uhříček Břetislav | Přečteno: 4399×

Stanovisko SDK

SDK obdržela omluvu a žádost o snížení trestu Mariyk Benešové:

Žádám o zmírnění trestu mého startu v ligových zápasech do 31.12.2009. Jsem si vědoma, že jsem se dopustila nesportovního chování na RM v Přerově dne 30.8.2009. Tímto bych se chtěla omluvit pořadatelům RM, konkrétně p. P. Pisklákovi. Vzhledem k romu, že by mohla být ohrožena činnost a existence našeho týmu v tomto ročníku, žádám ještě jednou SDK o přehodnocení výše uvedeného zákazu startu v ligových utkáních.

Děkuji za brzké vyřízení. S pozdravem Marika Benešová
Stanovisko SDK

SDK UŠO projednala dne 9. 10. 2009 omluvu a žádost Mariky Benešové o zmírnění trestu zákazu činnosti a její uvolnění pro ligová utkání. Tuto žádost podpořil i zástupce mateřského týmu..

SDK zvážila znovu provinění hráčky, míru a výši stávajícího trestu, omluvu hráčky i doplnňující svědecké výpovědi.

Původně udělený osobní trest, byl a je z pohledu SDK mírný vzhledem k posuzovaným skutkům. Jak bylo uvedeno již v předešlém rozhodnutí, zohlednila SDK reprezentační úspěchy a přínos pro národní tým v posledních dvou letech. I proto výše původního trestu dává šanci hráčce plnohodnotně odehrát novou sezónu. Oproti tomu musí brát SDK na zřetel fakt, že se nejednalo o první a tedy jen mimořádné nesportovní chování (např. znevážení ceremoniálu při posledním MČR jednotlivců a dvojic).

Zároveň si SDK uvědomuje, že tým, jehož součástí je hráčka takovýchto kvalit, je nepochybně oslaben. Oslabení je ovšem jen dočasné. I když se jedná o trest na tři měsíce, fakticky je to z pohledu ligové termínové listiny trest téměř o třetinu kratší.

Hrubé nesportovní chování, které je příčinou zákazu činnosti, nelze posuzovat podle toho zda k němu došlo při ligovém utkání nebo při turnaji. Stejně tak nelze dělit působnost trestu. Každý hráč si musí uvědomit, že svým konáním může poškodit nejen sebe, ale i vlastní tým. V tomto případě má družstvo větší základnu (8) a v největší perzonální krizi může omezený počet zápasů odehrát i ve třech hráčích. Je nepochybné, že osobní trest snížuje výkonnostní ambice týmu, ovšem jeho existence nemůže být tímto fakticky ohrožena, jestliže družstvu nechybí týmový duch.

.

Přestože SDK oceňuje omluvu hráčky a bere ji jako polehčující okolnost, rozhodla SDK po široké debatě, s ohledem na výše uvedená fakta a především na mírnost již původního trestu, žádosti o zmírnění trestu nevyhovět.


© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 22.2.2024 12:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 22.2.2024 12:09:46
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement