Disciplinární řízení
UŠO > Disciplinární řízení
Rozhodnutí disciplinární komise ze dne 17. 5. 2010

21.5.2010 13:11 | Uhříček Břetislav | Přečteno: 3075×

Ve věci Rubín Ostrava vers. Profin Ostrava

 Řešení zápasu Profin Ostrava a Rubín Ostrava

SDK UŠO byl podstoupen SDK Moravskoslezského kraje případ vzájemného napadení při utkání Rubín Ostrava a Profin Ostrava. Důvodem podstoupení bylo zajištění objektivního posouzení, vzhledem k tomu, že členem jednoho z týmů je člen krajské SDK.

SDK obeslala vedoucí, resp. kapitány družstev, s žádostí o podání vysvětlení buď osobně nebo písemně. Totéž učinila i krajská SDK. Na samotné jednání se osobně nikdo nedostavil. Písemné vyjádření poskytl kapitán družstva Rubín Ostrava. Zároveň obdržela SDK nesestříhané záznamy z bezpečnostních kamer.

 

Rozhodnutí - Na základě podkladů a především na základě poskytnutých videozáznamů dospěla SDK k závěru, že tresty budou uděleny jen klíčovým osobám celé kauzy. Do konfliktu bylo zapojeno sice více jedinců, ale v mnoha případech není zřejmé, kdo je iniciátorem a kdo naopak tím, kdo se snaží situaci uklidňovat. SDK tedy udělila tresty těm zúčastněným, u nichž si byla naprosto jista proviněním. K potrestání družstev SDK nepřistoupila, protože ke konfliktu došlo po odehrání utkání a provinění považuje za individuální.

 

Tresty :

 

Jiří Ozdinec (kapitán Rubínu) – zákaz výkonu funkce kapitána a vedoucího družstva do 30. 6. 2011
Tomáš Miczka (kapitán Profinu) – zákaz výkonu funkce kapitána a vedoucího družstva do 30. 6. 2011

 

Odůvodnění – přestože se oba kapitáni nepodíleli přímo na konfliktu, je zodpovědností kapitána zajistit klidný průběh před, v průběhu i po samotném utkání. Přestože je možné, že v dané situaci by měl kdokoliv problém zabránit vyhrocení, je SDK přesvědčena, že oba kapitáni neučinili maximum pro zklidnění atmosféry tak, aby napětí opadlo a nikoliv, aby se zvyšovalo a vedlo k šarvátce.

 

Michal Witala – zákaz činnosti na 6 měsíců nepodmíněně
Nikola Dimitrov - zákaz činnosti na 6 měsíců nepodmíněně

 

Odůvodnění – ze záznamu bezpečnostních kamer je zřejmé, že slovní konflikt obou těchto hráčů, stojí na počátku konfliktu, který vrcholil fyzickým napadením. Hráč Witala se jako první ohnal po svém soupeři. Přestože toto ohnání nelze klasifikovat jako úder apod., došlo k takovému kontaktu, že musel vyvolat vzhledem k atmosféře obavu, že bude následovat fyzické napadení. K němu sice nedošlo tímto hráčem, ale aktivní roli převzal další účastník. V případě Dimitrova je zřejmé, že slovními výpady významně přispěl k výbušné atmosféře, což je neomluvitelné. Navíc se aktivně zapojil do šarvátky. Od vyššího trestu v jeho případě SDK upustila s ohledem na fakt, že byl často v situaci bránící se osoby a zapojení bylo často vynucené. Přesto byla k dispozici řada řešení, kterými mohl přispět k tomu, aby vše skončilo při prvním vyhrocení. Ty bohužel nezvolil.

 

Martin Neskora – 12 měsíců nepodmíněně

 

Hráč Neskora nefiguroval při utkání jako hráč, ale jako "fanoušek" hostujícího týmu. Ze záznamu kamer je nezpochybnitelné, že jeho jednání lze jednozančně označit za fyzické napadení, která navíc bylo tím klíčovým pro spuštění šarvátky. Navíc se jej dopustil opakovaně v situaci, kdy docházelo k uklidnění situace. Jeho chování je nedůstojné a nehodné pro jakákoli sportovní klání a je tudíž neomluvitelné. To, že nebyl aktivním účastníkem utkání jej neopravňuje k jakémukoliv zasahování do utkání a do situací před i po utkáním. Lze předpokládat, že bez jeho účasti, by se vše obešlo jen ve verbální výměně názorů. Hráč Neskora jen těsně unikl ještě vyššímu trestu a je třeba jej upozornit, že v případě opakování se podobné situace by následoval trest nejvyšší, tj. doživotní zákaz činnosti.

 

Přestože se od SDK očekává především trestat, je třeba vyádřit uznání některým hráčům domácích za zdrženlivost a snahu situaci uklidňovat. Zároveň je třeba ocenit i jednání především Petra Vavříčka z Profinu, který učinil maximum pro zklidnění a ukončení sporu. V opačném případě, by tento otřesný příklad nejen nesportovního chování mohl mít ještě dalekosáhlejší dopady.

 

Tresty nabývají účinnosti dnem rozhodnutí SDK. Všichni potrestaní se mohou odvolat do čtrnácti dnů od zveřejnění na webu UŠO. Vzhledem k tomu že se ve všech případech jedná o nepodmíněné tresty, mohou všichni potrestaní požádat po uplynutí poloviny trestu o prominutí či zmírnění zbytku trestu.

Uvedené rozhodnutí podstupuje SDK UŠO krajské SDK, která má za povinnost informovat jednotlivé týmy, popř. hráče s rozhodnutím SDK UŠO.

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 25.6.2024 00:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 25.6.2024 01:27:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement