Pravidla
UŠO > Pravidla
Sportovní pravidla a disciplinární řád

1.1.2019 23:36 (aktualizováno 23.5.2019 14:07) | Uhříček Břetislav | Přečteno: 32069× | Příloh: 4

Výtah změn pravidel pro sezónu 2018/2019

Změn a doplnění pravidel není mnoho. Níže je jejich výtah (změny jsou červeně) s případným komentářem. Kompletní pravidla s platností od 1. 7. 2018 jsou v příloze. Veškeré změny jsou v pravidlech označeny červeně.

Disciplinární řád

D.4. Disciplinární provinění družstev a jejich členů v soutěžích družstev:

2.1. Nenastoupení k utkání v soutěži hrané ligovým modelem

a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (200 – 1.000 Kč)
b) vyloučení ze soutěže (jde-li o třetí kontumaci v sezóně) v kombinaci s odst. a)
c) vyloučení ze soutěže po skončení soutěže (jde-li o třetí kontumaci v posledních dvou kolech příslušné ligové soutěže) v kombinaci s odst. a) 

2.2. Nenastoupení k utkání v soutěži hraném KO nebo DKO modelem

a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (500 – 1.000 Kč)
b) vyloučení ze soutěže (jde-li o - první kontumaci v KO modelu hraném na jedno utkání; druhou kontumaci v KO modelu hraném na více než jedno utkání nebo v DKO modelu; třetí kontumaci v celé sezóně - bez ohledu na různost oficiálních týmových soutěží UŠO v kombinaci s odst. a)

--------------------------

12. Nedodržení systému ligové soutěže dle bodu E.6 Sportovních pravidel pro soutěže družstev (odehrání vzájemných utkání v rámci ligového klubu v závěru soutěže)

a) Odečet bodů získaných v utkání porušující uvedený bod pravidel (výsledek utkání se nemění)

Pravidla a soutěžní řád pro soutěže družstev

K.1.7. Ukončení členství v klubu

K.1.7.1.  Žádost o ukončení členství v klubu, je-li podepsána předsedou klubu i žádajícím hráčem, může být podána kdykoliv v průběhu sezóny. Účinnosti ovšem nabývá až dnem nabytí účinnosti nejbližšího přestupního termínu. Tzn., že žadatel do nabytí účinnosti zůstává nadále členem mateřského klubu. Žadatel je povinen se žádostí složit správní poplatek ve výši poplatku za přestup. Dnem nabytí účinnosti se hráč stává volným hráčem a při dopsání na soupisku nového klubu již žádný další správní poplatek neplatí.

K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 1. 8. daného roku, jestliže od 1. 7. roku předešlého neměl hráč po celou tuto dobu platnou hráčskou licenci (nevztahuje se na jednorázovou turnajovou licenci). Dnem takto zaniklého členství se hráč stává hráčem volným.

Nejzásadnější změna pravidel, která jinými slovy říká toto:

Chce-li si klub, resp. družstvo, udržet práva na hráče déle než po dobu jednoho roku jeho nečinnosti, musi během července znásledujícím po sezńě, kdy hráč neměl licenci, zajistit hráči platnou novou licenci. V opačném případě bude hráč z družstva a klubu uvolněn. To se stane vždy až po 31. 7. Práva na hráče má tedy klub ještě 13 měsíců po skončení platnosti licence hráče. Tato úprava bude probíhat 1. 8. automatizovaně bez zásahů sekretariátů. 

Výtah změn platných od 1. 1. 2019

Disciplinární řád - došlo k úpravě termínů pro zahájení a ukončení řízení.

Všeobecná sportovní pravidla:

- Povinné GDPR pro udělení licence je odloženo až na sezónu 2019/2020.

- B.9. Určení pořadí

B.9.1. O pořadí v soutěžích hraných systémem každý s každým (ligová soutěž družstev, turnaje jednotlivců a dvojic hrané tímto modelem apod.) rozhodují:

1) Celkový počet získaných bodů ze všech utkání.
2) Celkový počet bodů ze vzájemných utkání.
3) Rozdíl ve skóre dílčích zápasů ze vzájemných utkání (jen v týmových soutěžích).
4) Rozdíl ve skóre legů ze vzájemných utkání.
5) Větší počet vyhraných vzájemných zápasů (jen v turnajích hraných modelem 1 leg = 1 bod)
6) Rozdíl ve skóre dílčích zápasů ze všech utkání (jen v týmových soutěžích).
7) Rozdíl ve skóre legů ze všech utkání.
8) Větší počet vyhraných zápasů ze všech zápasů (jen v turnajích hraných modelem 1 leg = 1 bod)
9)  a) Týmová hra 701 DO na jeden leg – jen v turnajích týmových soutěží kat. MČR
     b) Lepší umístění v plovoucím žebříčku a při shodě v průběžném pořadí ČP jednotlivců – jen pro turnaj TOP
     c) Dodatkový zápas – v turnajích kat. Open, RM, RGP a MČR jednotlivců a dvojic
     d) Lepší umístění v krajském žebříčku – jen pro turnaj TOP RM (na 1. TOP po skončení krajského žebříčku je rozhodující konečný žebříček, na dalších TOP již aktuální žebříček)
     e) Los – týmové ligové soutěže.

Pravidla pro soutěže jednotlivců - zde výtah není možný, neboť došlo k zásadní změně herních modelů. Tudíž je třeba pravidla prostudovat výhradně jako celek.

© 2005-2019 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2019 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2019 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 7.12.2019 22:47

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2019 Unie šipkových organizací dne 7.12.2019 22:59:52