Turnajové seriály
UŠO > Praha a Středočeský kraj > Turnajové seriály
Středočeský pohár 2019 - 2020

28.5.2019 10:00 | Šulc Petr | Přečteno: 2073×

začíná 3.6.2019

STŘEDOČESKÝ POHÁR

je turnajový okruh spor­tovních soutěží jednotlivců a dvojic v moderních šip­kách pořádaný na celém území Prahy a Středočeského kraje.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Soutěže pořádá, organizuje a řídí v souladu s těmito pravidly Středočeský oblastní šipkový svaz. Turnajového okruhu se mohou zúčastnit hráči, kteří při prezenci do turnaje poskytnou Jméno, Příjmení a Registrační číslo. Hrací místo musí být registrováno u oblastního svazu a turnaj musí být uveden v termínové listině na webu min. 7 dní před termínem konání.

Středočeský pohár jednotlivců.

Středočeský základní

a/ Turnaj řídí pořadatel na hracím místě.
b/ Turnaj jednotlivců je hrán v kategoriích, muži, ženy nebo společný.
c/ Minimální účast 4 hráči.
d/ Na hracím místě bude v nahlášeném termínu započítán pouze jeden turnaj (muži, ženy nebo společný)
e/ Do herního plánu jsou hráči nasazováni losem, což provádí rozhodčí soutěže.
f/ Na turnaj se používá herní plán D. K. O. Při počtu 4 – 6 hráčů se hraje systémem každý s každým.
g/ Zápasy se hrají na dva vítězné legy.
h/ Hry se platí.
i/ Startovné určuje organizátor turnaje.
j/ Případné finanční odměny a ceny zajišťují pořadatelé na hracím místě.
k/ Bodování do žebříčku Středočeského poháru:
30 bodů základ + 20 bodů za každou pozici v pavouku. Max. 230 bodů
l/ Neodehraje-li přihlášený hráč ani jeden zápas na turnaji, je z turnaje vyloučen bez náhrady startovného a ve výsledkové listině nebude vůbec uveden.
m/ započítávání turnajů

Měsíc

6 - 8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

1/20

2/20

3/20

4/20

5/20

Turnajů

9

3

3

3

3

3

3

3

3

2


Středočeský turnaj zvýhodněný

a/ Termíny turnajů jsou zveřejněny na webu.
b/ Turnaj řídí rozhodčí.
c/ Turnaj jednotlivců je hrán v kategoriích, muži, ženy nebo společný.
d/ Na hracím místě bude v nahlášeném termínu započítán pouze jeden turnaj (muži, ženy nebo společný)
e/ Aby turnaj mohl regulérně proběhnout, musí se přihlásit minimálně 4 hráči.
f/ Do herního plánu jsou hráči nasazováni losem.
g/ Na turnaj se používá herní plán D. K. O. (na dvě porážky).
h/ Turnaj se hraje ve hře 501 D. O. s omezením na patnáct kol nebo 301 D. O. s omezením na deset kol.
i/ Zápasy se hrají na dva vítězné legy.
j/ Hry se platí.
k/ Startovné je 80,- Kč

l/ Po ukončení turnaje je pořadatel povinen vyplatit následovně:
Celková částka na odměny = 50,- Kč * počet hráčů
 

Turnaj

Společný

 

Ženy

 

Muži

1. místo

40 %

1. místo

40 %

1. místo

40%

2. místo

30 %

2. místo

30 %

2. místo

30%

3. místo

20 %

3. místo

20 %

3. místo

20%

Nejlepší žena

10 %

4. místo

10%

4. místo

10%


m/ Bodování do žebříčku Středočeského poháru:
60 bodů základ + 40 bodů za pozici. Max. 460 bodů.
n/ Neodehraje-li přihlášený hráč ani jeden zápas na turnaji, je z turnaje vyloučen bez náhrady startovného a ve výsledkové listině nebude vůbec uveden.
o/ Započítává se podle tabulky, max. však 9 nejlepších výsledků za období.           

Měsíc

6 - 8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

1/20

2/20

3/20

4/20

Turnajů

3

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Regionální Master
a) RM turnajů se mohou zúčastnit jen registrovaní hráči (tj. hráči, kteří jsou již registrováni nebo se zaregistrují na místě = poskytnou rodné č. a zaplatí startovné), licence hráče UŠO není podmínkou. Hráč-host se RM zúčastnit nemůže.
b) V každém RM turnaji organizátor vždy stanoví:
- turnaje kategorie mužů, žen, dvojic mužů a dvojic žen
- startovné 100,- Kč za jednoho hráče, 200,- Kč za dvojici
- kredity za jednotlivé hry se vhazují
- hraje se systémem: DKO, skupiny, skupiny plus KO či skupiny plus DKO
- muži a ženy hrají vždy jen ve svých příslušných kategoriích
- muži a ženy hrají 501 DO na 15 kol, dvojice pak 501 DO na 15 kol nebo 301 DO na 10 kol (dle rozhodnutí pořadatele)
- junioři a juniorky hrají obvykle společný RM turnaj 301 MO
- žáci a žákyně hrají obvykle společný RM turnaj 301 SO
c) Po ukončení prezence organizátor turnaje určí pozice hráčů (dvojic) v hracím pavouku nebo ve skupině, resp. skupinách. Může k tomu využít buď náhodný los nebo nasazení dle platných oficiálních žebříčků (v tomto případě hráči, kteří nemají body v žebříčku UŠO, budou náhodně dolosováni) nebo kombinací obou těchto způsobů. K nasazení lze využít např. příslušné plovoucí žebříčky, krajské žebříčky, žebříčky Českého poháru.
d) Po ukončení prezence zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není, uplatnit neprodleně u rozhodčího tuto skutečnost. Po této době rozhodčí zahájí turnaj a nelze již protestovat proti technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod.
e) Jednotlivé zápasy se hrají vždy minimálně na 2 HL (ve skupinách) a min. na 2 VL v systému KO, či DKO.
f) Je-li turnaj odehrán systémem DKO, pak se oba případné finálové zápasy hrají na shodný počet VL.
g) Bodování do žebříčku Středočeského poháru: 250 bodů základ + 100 bodů za pozici. Max. 1350 bodů.
h) Započítává se jeden nejlepší výsledek v období max. 3 za sezónu.

Středočeská GRAND PRIX
Termín turnaje bude zveřejněn v termínové listině na webu UŠO.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči a hráči registrovaní u Středočeského oblastního svazu.
Hraje se v kategorii muži a ženy, systémem KO muži na pět vítězných legů, ženy na 3 vítězné legy.
Neodehraje-li přihlášený hráč ani jeden zápas na turnaji, je z turnaje vyloučen bez náhrady startovného a ve výsledkové listině nebude vůbec uveden.
Bodování GP do žebříčku Středočeského poháru 500 bodů za účast + 200 bodů za pozici.
Startovné 200,- Kč. 

Odměny:

Muži

 

Ženy

 

1

10 000,-

1

5 000,-

2

4 000,-

2

2 000,-

3

2 000,-

3

1 000,-

5

1 000,-

5

500,-

9

500,-

 

 


Žebříčky
Žebříčky Středočeského poháru jsou vedeny v kategorii muži, ženy, junioři, juniorky, žáci a žákyně.  Do těchto žebříčků budou započteny pouze turnaje splňující tyto podmínky:
1) hrací místo získá licenci pro pořádání turnaje
2) ze startovného se uhradí 15,- Kč za hráče (5,- Kč hráč, 5,- Kč hrací místo, 5,-Kč provozovatel terčů) ve výsledkové listině.
3) turnaj bude uveden v termínové listině min. 7 dní před termínem
4) výsledky turnaje budou zadány do výsledkové brány 2 dnů, nebo odeslány na sekretariát do 3 dnů od termínu turnaje. Od 1.12.2019 pouze do výsledkové brány do 2 dnů. 

Finále
Termín bude určen VV a zveřejněn na webu UŠO
Startovné a kredity se neplatí.
Do finálového turnaje postupuje minimálně 160 mužů a 80 žen z konečného žebříčku Středočeského poháru. Dále postupují všichni hráči, kteří se neumístili do 160 resp. 80 místa a mají odehráno 60 turnajů a více. Finálové turnaje se do žebříčku NEZAPOĆÍTÁVAJÍ.

Odměny
Veškeré finanční příspěvky budou průběžně zveřejňovány na webu UŠO a rozděleny na finálovém turnaji formou pohárů, finančních odměn, věcných cen. O konečném rozdělení finančních prostředků rozhoduje VV StČOŠS.

Všechna ostatní ustanovení se řídi Všeobecnými sportovními pravidly a Sportovními pravidly UŠO.

Středočeský pohár dvojic

Středočeský základní dvojic
a/ Turnaj řídí pořadatel na hracím místě.
b/ Minimální účast 3 dvojice.
c/ Do herního plánu jsou hráči nasazováni losem, což provádí rozhodčí soutěže.
d/ Na turnaj se používá herní plán D.K.O.
e/ Zápasy se hrají na dva vítězné legy.
f/ Hry se platí.
g/ Startovné určuje organizátor turnaje.
h/ Finanční odměny a ceny zajišťují pořadatelé na hracím místě.
i/ Bodování do žebříčku Středočeského poháru:
30 bodů základ + 20 bodů za každou pozici v pavouku. Max. 230 bodů
j/ započítávání turnajů

Měsíc

6 - 8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

1/20

2/20

3/20

4/20

5/20

Turnajů

11

4

4

4

4

4

4

4

4

2

 

Regionální Master
a) RM turnajů se mohou zúčastnit jen registrovaní hráči (tj. hráči, kteří jsou již registrováni nebo se zaregistrují na místě = poskytnou rodné č. a zaplatí startovné), licence hráče UŠO není podmínkou. Hráč-host se RM zúčastnit nemůže.
b) V každém RM turnaji organizátor vždy stanoví:
- turnaje kategorie mužů, žen, dvojic mužů a dvojic žen
- startovné 100,- Kč za jednoho hráče, 200,- Kč za dvojici
- kredity za jednotlivé hry se vhazují
- hraje se systémem: DKO, skupiny, skupiny plus KO či skupiny plus DKO
- muži a ženy hrají vždy jen ve svých příslušných kategoriích
- muži a ženy hrají 501 DO na 15 kol, dvojice pak 501 DO na 15 kol nebo 301 DO na 10 kol (dle rozhodnutí pořadatele)
- junioři a juniorky hrají obvykle společný RM turnaj 301 MO
- žáci a žákyně hrají obvykle společný RM turnaj 301 SO
c) Po ukončení prezence organizátor turnaje určí pozice hráčů (dvojic) v hracím pavouku nebo ve skupině, resp. skupinách. Může k tomu využít buď náhodný los nebo nasazení dle platných oficiálních žebříčků (v tomto případě hráči, kteří nemají body v žebříčku UŠO, budou náhodně dolosováni) nebo kombinací obou těchto způsobů. K nasazení lze využít např. příslušné plovoucí žebříčky, krajské žebříčky, žebříčky Českého poháru.
d) Po ukončení prezence zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není, uplatnit neprodleně u rozhodčího tuto skutečnost. Po této době rozhodčí zahájí turnaj a nelze již protestovat proti technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod.
e) Jednotlivé zápasy se hrají vždy minimálně na 2 HL (ve skupinách) a min. na 2 VL v systému KO, či DKO.
f) Je-li turnaj odehrán systémem DKO, pak se oba případné finálové zápasy hrají na shodný počet VL.
g) Bodování do žebříčku Středočeského poháru: 250 bodů základ + 100 bodů za pozici. Max. 1350 bodů
h) Započítává se jeden nejlepší výsledek v období max. 3 za sezónu


Žebříčky
Žebříčky Středočeského poháru jsou vedeny v kategorii muži a ženy. Do těchto žebříčků jsou výsledky započteny každému hráči z dvojice samostatně a budou započteny pouze turnaje splňující tyto podmínky:
1) pořadatel uhradí 10,- Kč za dvojici na Výsledkové listině
2) turnaj musí být uveden v termínové listině na webu.
3) výsledky turnaje budou zadány do výsledkové brány 2 dnů, nebo odeslány na sekretariát do 3 dnů od termínu turnaje. Od 1.12.2019 pouze do výsledkové brány do 2 dnů.

Odměny
Veškeré finanční příspěvky budou rozděleny formou pohárů, finančních odměn. O konečném rozdělení finančních prostředků rozhoduje VV StČOŠS

Všechna ostatní ustanovení se řídi Všeobecnými sportovními pravidly a Sportovními pravidly UŠO.

 

© 2005-2020 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2020 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2020 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 27.2.2020 22:01

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2020 Unie šipkových organizací dne 27.2.2020 22:07:38