Aktuality
Zimní přestupní termín

1.12.2023 08:50 | Šulc Petr | Přečteno: 602× | Příloh: 2

od 1.12.2023 do 15.1.2024

K. Přestupový řád

K.1. Přestupy

K.1.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit jen v přestupních termínech na základě podání vyplněného přestupního lístku příslušnému sekretariátu.

K.1.2. Zimní přestupní termíny jsou pro všechny soutěže HLS jednotné. V krajských soutěžích všech úrovní určuje letní přestupní termín krajský sekretariát. V případě, že tak krajský sekretariát neučiní, platí pro soutěže níže uvedený letní přestupní termín. V případě, že kraj určí vlastní přestupní termín, pak tento musí být vždy ukončen nejpozději den před zahájením ligové soutěže v kraji: Letní přestupní termín pro Superligu končí 30 dnů po posledním hracím dnu MČR družstev, jestliže se tento konal po 31. 5. příslušného roku. V opačném případě platí níže uvedený letní přestupní termín i pro Superligu.

Letní (hlavní) přestupní termín:
1.6. - 30. 6. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)

do 20. 7.  Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty
1.8. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

 

Zimní přestupní termín

1.12. - 15. 1. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)

16.1. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

 

K.1.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním termínu již přestupem jsou.

K.1.4. Mimořádný přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech, jakým může být např. stěhování apod. Hráč, který využil ustanovení o mimořádném přestupu po zimním přestupním termínu, nemůže za nový tým nastoupit v Superlize a v žádných nadstavbách republikového charakteru (MČR, VF, …).

K.1.5. Správní poplatek za přestup je 200 Kč a za mimořádný přestup 500 Kč.

K.1.6. S každým přestupem hráče musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů, tj. klubu, ze kterého hráč přestupuje i klubu, do kterého přestupuje.

 

K.1.7. Ukončení členství v klubu

K.1.7.1. Žádost o ukončení členství v klubu, je-li podepsána předsedou klubu i žádajícím hráčem, může být podána kdykoliv v průběhu sezóny. Účinnosti ovšem nabývá až dnem nabytí účinnosti nejbližšího přestupního termínu. Tzn., že žadatel do nabytí účinnosti zůstává nadále členem mateřského klubu. Žadatel je povinen se žádostí složit správní poplatek ve výši poplatku za přestup. Dnem nabytí účinnosti se hráč stává volným hráčem a při dopsání na soupisku nového klubu již žádný další správní poplatek neplatí.

K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 15. 8. daného roku, jestliže od 1. 8. roku předešlého neměl hráč po celou tuto dobu uhrazen členský příspěvek UŠO (nevztahuje se na jednorázový turnajovou členský příspěvek). Dnem takto zaniklého členství se hráč stává hráčem volným.

 

© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 10.12.2023 17:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2023 Unie šipkových organizací dne 10.12.2023 17:36:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement