Aktuality
UŠO > Karlovarský kraj > Aktuality
Přihlášení k Ligovým soutěžím 2019/2020

6.6.2019 17:02 | Trbušek Jan | Přečteno: 924×

Ligové soutěže UŠO Karlovarsko

Informace k přihlášení do Ligovému ročníku 2019/2020

      Týmy Extraligy (12), 1. Ligy (24) a 2. Ligy (24) jsou povinni přihlásit svůj tým do dalšího ročníku (19/20) nejpozději do 30.června 2019, čili neděle po vyhlášení ligových soutěží, které proběhne v Sokolově v restauraci Alex. Týmy, které do tohoto data nepotvrdí svou účast v dalším ligovém ročníku, budou automaticky přeřazení do 3. ligy. Startovné  za tým ( 1000,- Kč Extraliga, 600,- Kč 1. a 2. Liga) poté musí být zaplaceno nejpozději do 15.7.2018 a to nejlépe převodem na účet 182190641/0600, jako variabilní symbol platby uvést registrační číslo družstva. (veškeré platby za družstva nebo licenci za hráče platit na účet po 1.7.2019) Platby hotově na již zmiňovaném vyhlášení ligy, nebo kdykoliv, kdy mě potkáte ( místa kde bude možno mě zastihnout zveřejním). Startovné minimálně za tři hráče ( 500,-Kč - hráč) musí být uhrazeno do 1.8.2019 za ostatní hráče týmu (500,- Kč) poté nejpozději do zahájení prvního kola ligové soutěže, které by letos mělo vycházet na pelom srpna a září (31.8.-1.9.2019).

     Týmy 3. Lig (již existující) jsou povinni přihlásit svůj tým nejpozději do 31.6.2019 a startovné (600,- Kč) uhradit do 15.7.2019. Nové týmy, které se chtějí přihlásit k ligovým soutěžím 3. Ligy by tak měli učinit nejpozději 14 dní před začátkem všech soutěží, což by v případě letošního ročníku mělo být do 17.8.2019. 

     Pro přihlášení nových týmů do 3. lig s již registrovanými hráči (aktivně či neaktivně hrajícími), by tyto týmy měli brát na zřetel, že přestupové období je od 1.6. – 30.6.2019. Z toho vyplívá, že tyto týmy by měli registrovat svoje družstvo nejpozději do konce června, což je konec přestupového období a přestupní lístky samozřejmě doložit s přihláškou.

Přihlásit tým do ligových soutěží lze těmito způsoby:

  1. e-mailem na adresu karlovarskykraj@sipky.org
  2. formou SMS na tel: 604 907 136 (sekretář UŠO – Jan Trbušek)  
  3. osobně na vyhlášení ligy (Jan Trbušek)  

      Potvrzení o účasti by mělo obsahovat název týmu, název klubu, kterého je tým součástí, registrační číslo družstva a přihláška by měla přijít od vedoucího daného družstva nebo předsedy daného klubu. Pokud se před sezónou uvedené funkce změní, měli by o tom týmy informovat sekretariát dříve, než přihlásí svůj tým do nového ligového ročníku. U nových týmu by mělo přihlášení proběhnout na oficiální přihlášce (stránky UŠO – informace – formuláře, tiskopisy).

Pohár UŠO 2019/2020

    Letošní ročník poháru UŠO se opět bude hrát na dvě kategorie. Kategorie AA+ –Superliga + Extraliga + 1. Liga a Kategorie C+ – 2. Ligy a 3. Ligy. Pohár proběhne stejně jako v loňské sezóně jednostranným vyřazovacím pavoukem se závěrečným turnajem Final four. V tomto ročníku platí opět pravidlo o domácích týmech.

R.4. Určení domácího týmu

R.4.1. Základní část - Výhodu domácího prostředí má automaticky tým hrající nižší ligovou soutěž. - Další kritéria pro určení domácího týmu si určuje kraj samostatně. V případě, že tak neučiní, je domácím týmem vždy tým vylosovaný ve dvojici jako první.

     Dle rozhodnutí krajského vedení není do poháru UŠO automaticky přihlášen žádný tým. Týmy, které se chtějí poháru účastnit, tuto skutečnost oznámí společně s přihlášením k ligové soutěží ( jednoduše: Pohár ANO, Pohár NE). Pro pohár platí stejná pravidla jako v lize. Tudíž je přihlášení závazné a nedostavení se k utkání bude bráno jako porušení pravidel a bude trestáno kontumací a pokutou.

2. Nenastoupení k utkání:

a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (200 – 1.000 Kč)

b) vyloučení ze soutěže (jde-li o třetí kontumaci v sezóně) v kombinaci s odst. a)

c) vyloučení ze soutěže po skončení soutěže (jde-li o třetí kontumaci v posledních dvou kolech příslušné ligové soutěže) v kombinaci s odst. a)

     Dle předloňského dodatku k pravidlům družstev – R. Ligový pohár UŠO družstev (LPU) a jeho článku R.1.3 mohou týmy kategorie C+ hrát LPU kategorie AA+. Více info. v již zmíněném dodatku.

 HERNY - platí i pro letošek !!!

     Poněvadž nelze družstvům zakázat hrát v hernách a lidi nemůžeme donutitit se v hernách registrovat musíme přistoupit k tomu co bylo zamýšleno pouze jako provizorium na jaro 2018. Abychom předešli jarním komplikacím, rozhodlo UŠO karlovarsko takto: 

     Součástí přihlášení k novému ligovému ročníku 2018/2019, bude mimo již zmiňovaného poháru, ještě jeden dodatek a to dodatek k hraní v hernách. Opět jednoduše - herna ANO, herna NE. Budeme tak vědět již 2 měsíce před zahájením ligových soutěží, jak na tom jsme a všichni (hlavně týmy hrající v hernách) se na to nějakým způsobem budeme moci připravit.

     Vaše rozhodnutí k hraní v herně ANO/NE bude závazné a po celou sezónu neměnné, tudíž doporučuji v rámci každého družstva i s ohledem na plánované posily dobře tuto otázku prodiskutovat, aby se vám nestalo, že se přihlásíte s tím, že v hernách vám hrát nevadí (herny ANO) a v prosinci zjistíte, že vám dva hráči nepojedou na zápas z důvodu odmítnutí se registrovat.

     Týmy, které budou mít na své soupisce hráče s datumem narození 1.9.2000 a vyšším (čili hráče mladší 18ti let) automaticky spadají pod - herny NE

 

Přestupy / uvolňování hráčů

     Letní přestupové období se řídí platnými pravidly – Sportovní Pravidla UŠO pro soutěže družstev platná od 1.7.2016 a jejich sekcí – K. Přestupový řád.

Přestupové období 1.6.2017 – 30.6.2017

   Přestupní lístky doručené po 30.6.2017 nebudou brány v potaz, tudíž budou prohlášeny za neplatné a přestup se neuskuteční ( bez vyjímek ).

   Uvolnění hráče letošním rokem přestává existovat. Vstupuje totiž v platnost toto pravidlo:

K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 1. 8. daného roku, jestliže od 1. 7. roku předešlého neměl hráč po celou tuto dobu platnou hráčskou licenci (nevztahuje se na jednorázovou turnajovou licenci). Dnem zániku členství se stává hráč volným hráčem.

zjednodušeně - neměl-li hráč zaplacenou licenci na sezónu 2018/2019 může od 1.8.2019 hrát kdekoli bude chtít a nikdo mu v tom nebude moci zabránit. Takže hráči kterých by se to mohlo týkat, nebudou potřebovat žádné přestupní lístky a povolení na uvolnění. 

Přestup : 200,- Kč

Hostování :200,- Kč

© 2005-2020 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2020 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2020 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 27.2.2020 02:03

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2020 Unie šipkových organizací dne 27.2.2020 02:03:07