Aktuality
UŠO > Karlovarský kraj > Aktuality
Přihlášení k ročníku 2017/2018

23.5.2017 13:03 | Trbušek Jan | Přečteno: 2462×

+ přestupy

Ligové soutěže UŠO Karlovarsko

Informace k přihlášení do Ligovému ročníku 2017/2018

      Týmy Extraligy (12), 1. Ligy (12) a 2. Ligy (24) jsou povinni přihlásit svůj tým do dalšího ročníku (17/18) nejpozději do 24 června 2017, nejpozději tedy v den slavnostního vyhlášení ligových soutěží, které proběhne v Sokolově v restauraci Alex. Týmy, které do tohoto data nepotvrdí svou účast v dalším ligovém ročníku, budou automaticky přeřazení do 3. ligy. Startovné  za tým ( 1000,- Kč Extraliga, 600,- Kč 1. a 2. Liga) poté musí být zaplaceno nejpozději do 10.7.2017 a to nejlépe převodem na účet 182190641/0600 (veškeré platby za družstva nebo licenci za hráče platit na účet po 1.7.2017) nebo hotově na již zmiňovaném vyhlášení ligy. Startovné za jednotlivé hráče týmu (500,- Kč) poté nejpozději do 1.8.2016.

     Týmy 3. Lig (již existující) jsou povinni přihlásit svůj tým nejpozději do 24.6.2016 a startovné (600,- Kč) uhradit do 10.7.2016. Nové týmy, které se chtějí přihlásit k ligovým soutěžím 3. Ligy by tak měli učinit nejpozději 14 dní před začátkem všech soutěží, což by v případě letošního ročníku mělo být do 20.8.2017.

     Pro přihlášení nových týmů do 3. lig s již registrovanými hráči (aktivně či neaktivně hrajícími), by tyto týmy měli brát na zřetel, že přestupové období je od 1.6. – 30.6.2017. Z toho vyplívá, že tyto týmy by měli registrovat svoje družstvo nejpozději do konce června, což je konec přestupového období a přestupní lístky samozřejmě doložit s přihláškou.

Přihlásit tým do ligových soutěží lze těmito způsoby:

  1. e-mailem na adresu karlovarskykraj@sipky.org
  2. formou SMS na tel: 604 907 136 (sekretář UŠO – Jan Trbušek)  
  3. osobně na vyhlášení ligy (Jan Trbušek)  

      Potvrzení o účasti by mělo obsahovat název týmu, název klubu, kterého je tým součástí, registrační číslo družstva a přihláška by měla přijít od vedoucího daného družstva nebo předsedy daného klubu. Pokud se před sezónou uvedené funkce změní, měli by o tom týmy informovat sekretariát dříve, než přihlásí svůj tým do nového ligového ročníku. U nových týmu by mělo přihlášení proběhnout na oficiální přihlášce (stránky UŠO – informace – formuláře, tiskopisy).

Pohár UŠO 2017/2018

    Letošní ročník poháru UŠO se opět bude hrát na dvě kategorie. Kategorie AA+ –Superliga + Extraliga + 1. Liga a Kategorie C+ – 2. Ligy a 3. Ligy. Pohár proběhne stejně jako v loňské sezóně jednostranným vyřazovacím pavoukem se závěrečným turnajem Final four.

     Dle rozhodnutí krajského vedení jsou všechny týmy Superligy, Extraligy, 1. Ligy a 2. Lig do poháru UŠO přihlášeny automaticky. Týmy, které pohár hrát nechtějí, nechť tuto skutečnost oznámí společně s přihlášením týmu do ligové soutěže, předejdeme tím problémům s neodehranými zápasy. Týmy 3. Ligy do poháru přihlášené automaticky nejsou, pokud tyto týmy budou chtít pohár UŠO hrát, připojí tuto skutečnost taktéž k přihlášce k ligovému ročníku. Důvod je stejný jako u EXTRA, 1. a 2. Lig – eliminace nehraných zápasů.

     Dle loňského dodatku k pravidlům družstev – R. Ligový pohár UŠO družstev (LPU) a jeho článku R.1.3 mohou týmy kategorie C+ hrát LPU kategorie AA+. Více info. v již zmíněném dodatku.

 

Přestupy / uvolňování hráčů

     Letní přestupové období se řídí platnými pravidly – Sportovní Pravidla UŠO pro soutěže družstev platná od 1.7.2016 a jejich sekcí – K. Přestupový řád.

Přestupové období 1.6.2017 – 30.6.2017

   Přestupní lístky doručené po 30.6.2017 nebudou brány v potaz, tudíž budou prohlášeny za neplatné a přestup se neuskuteční ( bez vyjímek ).

     Uvolnění hráče z klubu jde pouze v případě, že tento se neúčastnil ( neměl zaplacenou licenci) poslední sezóny 2016/2017. Všichni hráči, kteří se posledního ročníku 2016/2017 účastnili a chtějí změnit své působiště pro další sezónu, musí stihnout přestupové období. V případě, že to nestihnout, nemůžou být uvolněni a mohou pouze hostovat.

Přestup : 200,- Kč

Uvolnění : zdarma

Hostování :200,- Kč

© 2005-2018 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2018 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2018 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 23.1.2019 09:59

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2018 Unie šipkových organizací dne 23.1.2019 09:59:29