Disciplinární řízení
UŠO > Královéhradecký kraj sever > Disciplinární řízení
Nedodržení zásadních podmínek při pořadatelství turnaje

5.12.2019 08:18 (aktualizováno 11.12.2019 12:14) | Vylíčil Ondřej | Přečteno: 1192×

Dne 27. 11. 2019 bylo zjištěno, že Open turnaje na hracím místě U Papouška Dolní Bousov nesplňují základní podmínku pro jejich začlenění do jakýchkoliv soutěží UŠO -> provozovatel hracích přístrojů, používaných pro tyto turnaje, není členem UŠO = nepodílí se žádným způsobem na chodu organizace. Na základě tohoto zjištění byly doposud odehrané turnaje z 19. 10. a 23. 11. okamžitě anulovány (došlo k výmazu ze soutěží UŠO) a termíny turnajů byly staženy z termínové listiny.

Zároveň došlo k udělení následujícího disciplinárního trestu rozhodčímu těchto turnajů, který byl se zmiňovanou podmínkou důrazně seznámen při školení a zároveň na ní byl konkrétně dotazován při podání žádosti o zařazení turnajů do systému soutěží.

účastník řízení: Horyl Miloš (registrační číslo CZE001736)
klasifikace provinění dle disciplinárního řádu: úmyslné porušení stanov, pravidel, soutěžního řádu a směrnic UŠO
trest dle disciplinárního řádu:
- zákaz výkonu funkce rozhodčího na 12 měsíců
- zákaz činnosti hráče na 12 měsíců s podmínečným odkladem na 12 měsíců
- finanční sankce 1000 Kč a propadnutí aktuálního konta odměn rozhodčího
doplnění k trestu: v případě neuhrazení výše uvedené finanční sankce do 31. 12. 2019 na účet číslo 6395520277/2010 a pod variabilním symbolem 1736 vejde zákaz činnosti hráče na 12 měsíců v platnost -> sankce byla uhrazena 10.12.2019

Nutné k tomu zdůraznit, že i když jde o počínaní neomluvitelné, je uvedené řešení na stupnici možných trestů v polovině. Trest nejvyšší nepadl jen z důvodu, že se dotyčný ke svému pochybení doznal a přihlédnuto také bylo k jeho dosavadní bezúhonnosti.

O tomto rozhodnutí bude účastník řízení vyrozuměn elektronickou formou (kontaktní e-mail uvedený v seznamu rozhodčích) během následujících 2 pracovních dnů. Proti rozhodnutí krajského sekretariátu, jakožto první instance řízení, může proviněný podat odvolání dle disciplinárního řádu UŠO.

Ondřej Vylíčil
krajský sekretariát UŠO Královéhradecko sever

Listina disciplinárních trestů

© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 20.3.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2023 Unie šipkových organizací dne 20.3.2023 19:39:50
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement