Aktuality
Odpověď na otevřený dopis J. Zápotockého

10.10.2017 09:01 | Šulc Petr | Přečteno: 1320×

UŠO je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, zabývajících se šipkovým sportem a s tím souvisejícími aktivitami. Cílem činnosti UŠO je rozvoj šipkového sportu a podmínkou toho je vzájemná spolupráce členů. V našem případě členů sdružených ve StčOŠS.

Členové - provozovatelé přispívají již 20 let na činnost StčOŠS a UŠO. Vložili a vkládají nejen finanční prostředky, ale věnovali také nemalé úsilí a mnoho času k naplnění této společné cesty bez nároku na honorář. Těchto dvacet let hledají s větším či menším úspěchem SPOLEČNÉ cesty, jak rozvíjet šipkový sport ku prospěchu široké veřejnosti.

Výkonný výbor StčOŠS, jako krajská organizace UŠO, vyhodnotil na svém zasedání dne    20. 9. 2017 soukromý turnajový okruh Darts cup, pořádaný firmou Semrád (člen StčOŠS), jako kopii Středočeského poháru poškozující oficiální turnajový okruh UŠO - Středočeský pohár a tedy poškozující StčOŠS. Toto je v rozporu se zásadami StčOŠS a UŠO. Proto VV na svém zářijovém jednání rozhodl, že není možné započítávat jeden turnaj do obou turnajových okruhů. Firma Semrád, jako organizátor sériového okruhu Darts cup, nesplnila rozhodnutí VV StčOŠS ze dne 20. 9. 2017 a nereagovala ani na připomínky hráčů. Proto se 5. 10. 2017 uskutečnilo další zasedání VV StčOŠS, kde bylo opět potvrzeno porušování základních principů fungování UŠO jako zapsaného spolku. Firma Semrád dostala za úkol situaci na svých hracích místech vyřešit okamžitě, tedy do 9. 10. 2017 s tím, že od tohoto data dojde ke zpřísnění podmínek pořádání Středočeského poháru. Nově se regulace týká hracího místa jako takového. JIŽ NEBUDE MOŽNÉ NA HRACÍM MÍSTĚ POŘÁDAT TURNAJE STŘEDOČESKÉHO POHÁRU A ZÁROVEŇ DARTS CUPU. Rozhodčí společně se svým provozovatelem nahlásí své rozhodnutí, který turnajový seriál chtějí a budou na hracím místě hrát, na sekretariát StčOŠS co nejdříve.

VV StčOŠS se všem hráčům za případné škody způsobené svým členem omlouvá.

Prohlášení SDK StčOŠS

SDK Středočeského oblastního šipkového svazu po prostudování pravidel turnajového okruhu Darts cup vydává následující prohlášení: Jedná se o kopii Středočeského poháru, ale zároveň je několik zásadních bodů obou pravidel v přímém rozporu. Není tedy možné započítat jeden turnaj do obou turnajových okruhů. Po zkušenostech z posledních dnů se potvrdilo, že není možné odehrát na jednom hracím místě v různé dny různé okruhy. Pouze hráči samotní si určí, který turnajový okruh si na svém hracím místě zvolí. Provozovatel těchto hracích míst přislíbil rozhodnutí hráčů nahlásit na sekretariát co nejdříve. Turnaje Darts cup mohou být nahlášeny v termínové listině jako open, který se započítává do standardních žebříčků UŠO.

© 2005-2016 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2016 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2016 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 25.3.2018 05:06

Vytištěno z webového portálu http://www.sipky.org © 2005-2016 Unie šipkových organizací dne 25.3.2018 05:06:59